Διαβάστε παρακάτω τις πιο συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και τις απαντήσεις τους. Αν δεν βρείτε εδώ το θέμα που αναζητάτε, χρησιμοποιείστε τη φόρμα επικοινωνίας για να έρθετε σε επαφή μαζί μας.


To «Πιλοτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως κατάρτισης στον τομέα της αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων», θα ενισχύσει την ικανότητα των εκπαιδευόμενων στελεχών στην αναγνώριση θυμάτων και πιθανών θυτών εμπορίας ανθρώπων, μεταφέροντας τρόπους ενδεδειγμένης αντιμετώπισης και διαχείρισης, καθώς και κατάλληλης επικοινωνίας με τα θύματα σχετικά με τα δικαιώματά τους και τη διασύνδεσή τους με τους αρμόδιους φορείς προστασίας και υποστήριξης.

Το πρόγραμμα  απευθύνεται στα στελέχη, τους υπαλλήλους και επαγγελματίες των αρμόδιων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής, των Δήμων, των κοινωνικών δομών (που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΚΤ του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020» και λοιπές κοινωνικές δομές που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους). 

Η αίτηση συμμετοχής πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα του «Πιλοτικού προγράμματος εξ αποστάσεως κατάρτισης στον τομέα της αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων»,  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά όλα τα ζητούμενα στοιχεία (ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΔΗΜΟΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ EMAILΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ).

 

Η επιλογή των στελεχών θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας (βάση του αριθμού Αίτησης).

Θα ειδοποιηθείτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο email που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας) ώστε να ακολουθήσει η εγγραφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης. 

Όχι. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν για τα στελέχη που θα επιλεγούν να το παρακολουθήσουν. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με πόρους του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσα από ειδική πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως κατάρτισης μέσω του διαδικτύου. Θα είναι ασύγχρονη, ώστε να μπορεί ο κάθε εκπαιδευόμενος να συμμετάσχει τις μέρες και τις ώρες που τον εξυπηρετούν. 
Στους εκπαιδευόμενους θα δοθεί υλικό μελέτης το οποίο θα περιλαμβάνει και αναλυτικό εγχειρίδιο.